אודות המחנה

חזון המחנה המשותף

"המחנה המשותף" הוא מודל ייחודי המבוסס על מודל מחנות הקיץ כפי שמכירים אותו בארה"ב ומיועד לנוער דתי, מסורתי וחילוני. המחנה הוקם על ידי עמותת צו פיוס בקיץ 2013 והחל מינואר 2020 הוא פועל תחת עמותת גשר. 

התכנית החינוכית במחנה היא תכנית ספירלית בעלת רצף כרונולוגי שמזמין את בני הנוער לקחת חלק בפעילות שנה אחר שנה. בד בבד, תכנית ההעשרה במחנה מבוססת על בחירה אישית של תחום עניין מתוך מגוון אפשרויות ומאפשרת הזדמנות להיכרות ומפגש על בסיס תחום עניין משותף.

אופי הפעילות במחנה מאפשר ליחיד להשתייך לקבוצות חברתיות שונות ולהיות שותף בשיח עם מגוון זהויות במהלך שהותו במחנה. יחד עם זאת, חווית החיים המשותפים מאפשרת תהליך של בירור הזהות תוך ברור מקומו האישי של היחיד בתוך מעגלי המשפחה, הקהילה והחברה. המחנה הוא הזדמנות עבור הצעירים לחווייה משמעותית מחוץ לחיק החם של המשפחה, של בית ספר והחברים, חוויה שמקדמת תהליך של התבגרות אישית והבשלה במהלכו מפתחים בני הנוער כלים לשיח רב תרבותי ויוצרים קשרי חברות עמוקים ומשמעותיים לשנים הבאות.

על מנת ליצור רצף בתהליך החינוכי, המשתתפים במחנה הקיץ מוזמנים לקחת חלק בפעילות שנתית הכוללת גם מפגשים קצרים, בחופשות ומועדים במהלך השנה.

לחשוף בני נוער ממגוון זהויות על הרצף החילוני-דתי לתפיסה האידיאולוגית של חיים משותפים, המבוססים על מיזוג בין ערכי המסורת היהודית וערכי הדמוקרטיה.

לחשוף בני נוער לתפיסת עולם פלורליסטית בה יש זכות קיום למגוון של דעות, השקפות עולם ואורחות חיים ולאפשר להם לרכוש כלים להתנהל בתוך מציאות מורכבת בחברה רב תרבותית.

לאפשר לחניכים העמקה בבניית זהותם האישית בעזרת היכרות עם זהותו של האחר (הגדרה עצמית כוללת גם את מה שאני לא)

להקנות חניכים כלים לדיאלוג משמעותי, באמצעות יצירת מרחב בטוח לדיאלוג בו מתקיים מפגש אמתי בין בני נוער ממסורות ותרבויות שונות, מרחב המאפשר את השונות ובד בבד גם מחדד את הדמיון.

לאפשר לבני הנוער להתנסות בחיים משותפים במסגרת קהילה, בה הם מובילים את תהליך הצמיחה של הקבוצה, מפתחים מודעות לצרכים ולרגישויות של כלל החברים בקבוצה ולוקחים אחריות על אופי החיים המשותפים במהלך התקופה באופן שיכבד את כלל החברים.

לאפשר יצירת חברויות שלא היו נוצרות בדרך אחרת, במסגרות ההומוגניות שבתוכן חיים בני הנוער.