הגשת בקשה למילגה

מלגות למחנה הקיץ 2023

במסגרת מאמצנו לאפשר למגוון רחב של בני נוער לקחת חלק במחנה המשותף נפתחה קרן מלגות עבור חניכי המחנה.
הורה חניך המתקשה לעמוד בעלויות המחנה, יגיש בקשה לקבלת מלגה דרך טופס המלגות.

* העמותה עושה את מירב המאמצים לגיוס כסף למלגות. מספר וגובה המלגות שינתנו יהיה בהתאם לסכום הכסף שיגויס. סכומי ההכנסה לנפש ע"פ תנאי הסף אינם מהווים התחייבות לקבלת המלגה, המלגות ינתנו בהתאם לכמות ואופי הבקשות.

*בקשות חריגות ניתן להפנות במייל למנהל המחנה campN@gesher.co.il

**מומלץ למלא את הטופס דרך מחשב ולא דרך הטלפון הנייד

**מומלץ לוודא כי בקשת המלגה התקבלה במערכת ע"י שליחת מייל

 

לאחר מילוי הטופס יש לסרוק ולשלוח למייל campN@gesher.co.il את המסמכים הבאים:

  • שלושה תלושי משכורת אחרונים ו/או מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית (קצבאות וכו'…)
  • צילום תעודת הזהות של המגיש כולל ספח עם פרטי בני הבית.

הטפסים יוגשו להנהלת העמותה עד לתאריך 25/05/2023.
הנהלת המחנה הקימה וועדת מלגות* שתבחן את הבקשות ותאשר או תדחה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
התשובות ימסרו במייל במהלך לקראת סוף יוני.
חניך שיימצא זכאי למלגה יעביר למחנה את הפרש העלות בלבד על פי תנאי התשלום של המחנה.

*וועדת המלגות מונה נציגות של: העמותה, נציגי ציבור. במידה ויתברר כי יש קשר של היכרות אישית בין אחד מחברי הוועדה לחניך שהגיש מלגה, החבר יפסול עצמו מהדיון באותה בקשה.