פרטי המגיש
פרטי החניך
פרטי האב
פרטי האם
מגורים
בני משפחה המתגוררים בבית
סטטוס תעסוקתי
מרכיבים פיננסיים
פירוט הכנסות